گفتنی ها گفته شد...

کسی که از رنج کشیدن بترسد ، از ترسی که به او دست می دهد رنج خواهد کشید...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

همیشه سعیمو کردم در طول زندگی از رنج هایی که مثل خوره به جونم می افتاد لذت ببرم. جالب اینجاست که واقعا هم لذت می بردم. انگار لذت بردن از رنج کشیدن خیلی راحت تر از لذت بردن از راحت بودن است. همیشه به این فکر بودم که اگه یه روز راحتی تمام زندگی منو پر کنه سعی کنم گوشه ای از زندگیمو واسه رنج کشیدن باقی بذارم...

اما...

می دونی؟

نه...؟

... .. .. ... ..... .. .... . .... .... ....... .. ..... ..... .... .. .... ... .... . .... .... ... ....... ... ..... .. .... ... .. ... ..... ..... . .... ... ...... .... ... ...... .. ..... .. ... ..... ... .... . ... .... .. ... . ... ... .... ... ... ... .... ...... . ... .. .... ...... .. .. .. ... .... ..... . .. .. .. .. .. .... ... .. .... ... . .. .... . .. ..... .. ..... .. ... ... .... ..... . ... ... . ..... ... .. ... .... . ... ....... .... ... . ....... ....... .. .. ... ... .. .... .. .... ... . .... ...... .. .... ... . .. . .. . .. . .... ...... .. .... ... . .... .. .. .. ... .... . .... .. .... .. .... . .... ...... .. .. .. .. ... .. .... . ... .... .... ... ... . .... .... .. .... .. ... ... .... . .... .... ...... .. .... .. .. .... . .. .... ... .... .... .... ... . .. ..... . ..... .... .. ..... ... . .. ..... .. .... ..... .... .... .... .... .... . ..... ... ... ... .... ... . ..... ... ... .. .... .. .... ....... .

آه اگر این نقطه چین ها نبودند من حرف هایم را چه گونه می گفتم؟ اگر این ها نبودند ...

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
faezeh

سه نقطه هميشه گوشه ای از زندگيت برای رنج کشيدن باقی مي مونه. گوشه ای برای گریستن!...اين روزا گريه کردن رو دوست دارم جوری که انگار کشف خودمه! خدای تو داره می خنده و خدای من گريه ميکنه... چون تو اين روزا خنده رو کشف کردی و من گريه رو! خدايان ما چاره ای جز پیروی از ما ندارند! مي بينی من یکی حسابی کافر شده ام. از گوشه ای برون آی ای کوکب هدايت! سه نقطه