«قدرت کلمات»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند.بقیه ی قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی عمق گودال را دیدند به دو قورباغه گفتند که دیگر چاره ای نیست و آنها به زودی خواهند مرد.

دو قورباغه حرف هایشان را نادیده گرفتند و با تمام تلاششان کوشیدند که از گودال بیرون بیایند.اما قورباغه های دیگر دائما به آنها می گفتند که تلاش بیهئده نکنند.

عاقبت یکی از قورباغه ها دست از تلاش برداشت و بی درنگ به داخل گودال افتاد و مرد. اما قورباغه ی دیگر همچنان سعی می کرد که از گودال بیرون آید.بقیه ی قورباغه ها سعی بر مایوس کردن او کردند ولی آن قورباغه بیش تر تلاش می کرد و در نهایت پیروز مندانه از گودال خارج شد.

وقتی از گودال بیرون آمد قورباغه ها از او پرسیدند:« مگر تو حرف های ما را نشنیدی؟» عاقبت معلوم شد که آن قورباغه نا شنواست و تمام مدت فکر می کرد که سایرین در حال تشویق او هستند.

حالا خودمونيم تحت تاثير حرف ديگران قرار گرفتن خوبه يا نه؟

/ 1 نظر / 9 بازدید
سر لشکر آرمان

راستش هيچکدام.ببخشيدا!!!!!!!!!!!!!