آورده اند که:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مطلب روی سنگ قبر یک متوفی در یکی از گورستان های انگلستان حک شده است:

زمانی که جوان و فارغ البال بودم و تخیلاتم حد و حصاری نداشت،رویای دگرگون کردن گیتی را در سر داشتم.بزرگتر و عاقل تر که شدم،فهمیدم که گیتی دگرگون شدنی نیست و به همین خاطر هم تا حدی کوتاه آمدم و تصمیم گرفتم که فقط کشورم را دگرگون کنم.اما آن هم استوار و تغییر نا پذیر می نمود.

به سن میانسالی که رسیدم،پس پشت سر گذاشتن آخرین تلاش نافرجامم،راضی به دگرگونی تحول در نزدیک ترین افراد به خود، یعنی خانواده ام،شدم.اما افسوس در مورد هیچ یک به نتیجه ی رضایتبخش نرسیدم.

و حالا که در بستر مرگ افتاده ام،به ناگاه تشخیص می دهم کهاگر قبل از هر کس، خود را تغییر داده بودم،می توانستم به مثابه ی الگویی باعث تحول خانواده ام شوم و در سایه ی تشویق،دلگرمی و اندیشه ی خوب آنان وسیله ای باشم برای پیشرفت کشورم و شاید هم،کسی چه میداند،وسیله ای برای دگرگون سازی گیتی.

                                                                                      

                                                                                      به نقل از «لا ادری»

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
shohreh

چقدر خوبه که ادما از تجربيات ديگران استفاده کنند تا وقت مرگ حسرت نخورند